Oferta

Oferujemy Państwu dobre tłumaczenia uwierzytelnione oraz zwykłe z języka niemieckiego na język polski oraz języka polskiego na język niemiecki:

TŁUMACZENIA PISEMNE (uwierzytelnione i zwykłe)

 • Technika/ budownictwo
  • Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
  • Umowy (np. o wykonanie robót budowlanych, umowy z podwykonawcami, umowy kredytowe i inne)
  • Plany funkcjonalno-użytkowe
  • Wielobranżowe Projekty Koncepcyjne
  • Przedmiary robót
  • Gwarancje (np. gwarancje należytego wykonania umowy, gwarancje wadialne)
  • Kosztorysy ofertowe
  • Ogłoszenia o przetargu
  • Odpowiedzi na pytania wykonawców
  • Modyfikacje SIWZ
  • Dokumenty związane z procedurą przetargową (KRS, NIP, akt założenia spółki, pełnomocnictwa)
 • Prawo/ ekonomia
  • umowy (np. umowy o pracę, umowy spółki, umowy o współpracy)
  • wyciągi z rejestru handlowego, statuty
  • akty notarialne
  • bilanse, rachunki zysków i strat, sprawozdania z działalności zarządu
  • opinie prawne, pełnomocnictwa, deklaracje
  • dokumenty USC (akt urodzenia i zgonu, wyciągi z ksiąg małżeństw itp)
 • Podatkowość/ ubezpieczenia
  • deklaracje podatkowe
  • polisy ubezpieczeniowe
  • opinie podatkowe
 • Marketing/ handel
  • oferty handlowe
  • protokoły z negocjacji
  • broszury reklamowe
  • cenniki
  • strony internetowe
  • oraz inne na zapytanie

TŁUMACZENIA USTNE (w razie potrzeby z udziałem tłumacza przysięgłego)

 • Negocjacje
  • asystentura podczas targów
  • posiedzenia
  • konferencje
 • Z udziałem tłumacza przysięgłego
  • tłumaczenia notarialne
  • tłumaczenia w USC
  • podczas rozpraw sądowych

A jaki tekst możemy przetłumaczyć dla Państwa?